Reģistrēties

Mēs augstu vērtējam Jūsu privāto datu drošību. Reģistrācijas datu apstrāde un uzturēšana notiks ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības. Jūsu sniegtā informācija bez Jūsu piekrišanas netiks nodota trešajām personām, vai arī izmantota kā citādi, bez iepriekšējas saskaņošanas ar Jums.
Reģistrācijas procesā no Jums netiks prasīta jebkāda veida finanšu informācija.

Pasūtījuma veikšana:
Jūs uzņematies pilnu atbildību par mūsu mājas lapā drukai augšupielādētajiem failiem.
Mums ir tiesības izdzēst vai arī nedrukāt jebkuru no Jūsu augšupielādētajiem failiem, ja tas satur sekojošo/ vai atbilst tādiem noteikumiem:
Fails pārkāpj jebkādas autortiesības, preču zīmes vai patentus,
Fails ir aizskarošs vai kaitīgs attiecībā pret jebkuru personu
Fails pārkāpj jebkuras personas tiesības uz privātumu
Fails varētu radīt draudus, kaitēt personām vai īpašumam, vai citādi traucētu jebkurai personai.
Fails satur pornogrāfiska rakstura bildes.

Ja veicot pasūtījumu izvēlaties maksāt ar kredītkarti, Jūs tiksiet aicināti norādīt maksājumā lietoto kredītkarti. Šī informācijai tiks izmantota tikai mērķiem, kas saistīti ar veikto pasūtījumu un mūsu sniegto pakalpojumu.