Lietošanas noteikumi un privātuma politika


Lietošanas noteikumi

Mēs augstu vērtējam Jūsu privāto datu drošību. Reģistrācijas datu apstrāde un uzturēšana notiks ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības. Jūsu sniegtā informācija bez Jūsu piekrišanas netiks nodota trešajām personām, vai arī izmantota kā citādi, bez iepriekšējas saskaņošanas ar Jums.

Reģistrācijas procesā no Jums netiks prasīta jebkāda veida finanšu informācija.


Pasūtījuma veikšana:

Jūs uzņematies pilnu atbildību par mūsu mājas lapā drukai augšupielādētajiem failiem.

Mums ir tiesības izdzēst vai arī nedrukāt jebkuru no Jūsu augšupielādētajiem failiem, ja tas satur sekojošo/ vai atbilst tādiem noteikumiem:

 • Fails pārkāpj jebkādas autortiesības, preču zīmes vai patentus,
 • Fails ir aizskarošs vai kaitīgs attiecībā pret jebkuru personu
 • Fails pārkāpj jebkuras personas tiesības uz privātumu
 • Fails varētu radīt draudus, kaitēt personām vai īpašumam, vai citādi traucētu jebkurai personai.
 • Fails satur pornogrāfiska rakstura bildes.

Izmaiņas

Šie Lietošanas noteikumi var tikt atjaunoti jebkurā laikā, tāpēc lietotāji tiek aicināti regulāri ar tiem izpazīties.

Privātuma politika

Ziņas par parzini un kontaktinformacija

Personas datu apstrādes pārzinis - SIA "JVK & Co", Reģistrācijas numurs: 40103562465, Juridiskā adrese: Šarlotes 6-1 ,Rīga, LV-1001

JVK & Co kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos Tālrunis: 67370136, Epasts: print@jvk.lv.

Izmantojot šo kontaktinformāciju var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi.

SIA "JVK & Co" apstrādā personas datus sekojošiem nolūkiem

 • Lietotāja identificēšanai
 • Lietotāja apkalpošanai
 • pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai
 • pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai
 • saziņas uzturēšanai
 • statistikas datu uzturēšanai un analizēšanai
 • jaunu pakalpojumu un preču reklamēšanai
 • jaunumu paziņošanai
 • citos nolūkos, ja par to ir informēts Lietotājs.

Personas datu nodošana

Lai pildītu juridiskos pienākumus, SIA "JVK & Co" var nodot Lietotaja personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm likumā noteiktajos gadījumos.

SIA "JVK & Co" var nodot Lietotaja personas datus valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem, lai aizstāvētu savas likumīgās intereses.

Datu maiņa un dzēšanas kārtība

Par savu personas datu maiņu vai dzēšanu Pircējs informē SIA "JVK & Co" pa Tālruni - 67370136, vai epastu - print@jvk.lv.

Sīkdatnes

Sīkdatnes ir pavisam nelielas teksta datnes, kas sniedz informāciju par to, cik bieži lietotājs apmeklē interneta vietni un ko tieši lietotājs savu sesiju laikā dara. Sīkdatnes nekādu personu identificējošu informāciju nesatur, bet, ja lietotājs šādu informāciju sniedz pats tad, šī informācija var tikt apvienota ar datiem, ko satur sīkdatne.

vitafoto.lv izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu sadarbību ar lietotāju.

Lietotājs var bloķēt sīkdatņu izmantošanu savā pārlūkprogrammā.

Drošība

SIA "JVK & Co" izmanto drošas datu sistēmas un nepieciešamības gadījumā ir gatava veikt arī papildus drošības pasākumus, lai aizsargātu lietotāju datus no pazušanas, ļaunprātīgas izmantošanas un pārveidošanas.

Piekļuve interneta vietnes lietotāju uzticētajai informācijai ir SIA "JVK & Co" darbiniekiem. SIA "JVK & Co" veic aizsardzības pasākumus, tomēr tā nevar pilnībā garantēt, ka nenotiks nekāds datu zudums, ļaunprātīgs izmantojums vai izmaiņas tajos.

Izmaiņas

Šī privātuma politika var tikt atjaunota jebkurā laikā, tāpēc lietotāji tiek aicināti regulāri ar tiem izpazīties.